* Hippies

De hippiecultuur ontstond als tegenhanger van de kapitalistische en materialistische maatschappij. De veelgebruikte technologie leidde, volgens de hippies, tot een onnatuurlijke, kunstmatige en vervuilende maatschappij. En de mensen in deze maatschappij hadden hun pijlen teveel gericht op status, geld, eigendom, geld, werk, zekerheid en macht.
Daarnaast leidden de burgerlijkheid en een teveel aan regels/beperkingen tot onvrijheid, onderdrukking van gevoelens & ideeën en tot geestelijke leegheid.
De hippies verzetten zich tegen liefdeloosheid, oorlog, discriminatie en geweld.
Het verlangen naar een andere samenleving uitte zich niet in confrontaties of politieke acties. Maar men verliet de burgermaatschappij om zelf anders te gaan leven. Het opbouwen van een ‘tegencultuur’, om zo het goede voorbeeld te geven.

Hippies zijn anders. Dat wordt onderstreept door hun uiterlijk en hun leven buiten de reguliere maatschappij (al dan niet in communes).
Men is communicatief, zorgzaam, en delen vele zaken met elkaar. Door simpel, natuurlijk en zelfvoorzienend te leven, komen de ecologische idealen naar voren.
De hippie is pacifistisch, staat voor vrede & gelijkheid en de liefde staat centraal. 
Hun wijze van leven is gericht op (seksuele) vrijheid, spontaniteit, creativiteit en plezier.
Seksuele taboes worden doorbroken en vrije liefde wordt bedreven. De geestelijke verrijking wordt enerzijds bereikt via drugs (die worden gezien als een methode om je bewustzijn te verbeteren), maar ook door spiritualiteit, mystiek en oosterse religie.

ARIÈGE en HIPPIES

De Ariégeois noemen ze ‘les hippies’, ‘les babas’ of ‘les marginaux’. Tegenwoordig worden ze ‘les néoruraux’ genoemd.
In de jaren ’70 arriveerden de eerste, jonge stadsmensen die de steden en de manier van leven ontvluchtten. Op zoek naar een nieuw leven in overeenstemming met hun overtuigingen en idealen.
De Ariège bleek de plek te zijn van alle mogelijkheden. De grond was waardeloos, de natuur wild en de hardheid van het alledaagse leven had de weinige inwoners al doen vertrekken naar de steden en dorpen.
Beetje bij beetje schoten de hippies wortel in de regio. Moeilijk om mee te leven, maar toch zo ontroerend.
In de loop van de tijd zijn verlaten schuren herbouwd, crêches en scholen bevolkt door de kinderen en gemeenschaps- en culturele plaatsen zijn nieuw leven ingeblazen.
Al 40/50 jaren hebben de opeenvolgende generaties van utopisten bijgedragen aan het instandhouding van de boerenmaatschappij en het leven in de omringende dorpen. Ze zijn in staat gebleken de eerst zo vijandige houding om te zetten in wederzijdse waardering.
Hoewel de huidige generatie respect tonen voor de generatie die de weg voor hen hebben gebaand, laten ze hun opvattingen horen. Minder radicaal, maar nog steeds op zoek naar een zekere utopie.

HIPPIEDORP MONTBRUN-BOCAGE

Hippiedorp Montbrun-Bocage, ‘ De Rebel van de Bocage’
Ingeklemd tussen de Arize en de Volvestre ligt dit onweerstaanbaar dorp. Middeleeuwse charme vermengd met de nostalgie van de hippiecultuur uit de jaren ’60-’70. De komst van de hippies zorgde voor spanningen tussen hen en de lokale bevolking. De gedachtengang van de hippies lag natuurlijk ver van die van de lokalen. En ze zagen niet in dat ze zoveel anders waren. Bovendien mengden ze zich niet met de plaatselijke bevolking. Ze bleven veel bij elkaar. 

Maar er komt altijd een moment dat je anderen nodig hebt en de ‘nieuwen’ richten ‘La Maison de Montbrun’ op. Die lanceerde een markt  gewijd aan lokale producteurs. Een markt van hippies voor mensen op zoek naar folklore. En zo ook foires en een bar, waarvan de winst werd geïnvesteerd in een gratis cultureel programma.
De markt werd erg succesvol en de hippies werden geaccepteerd, ze hielpen om bekendheid aan het dorp te geven. Zo ontstond er een open en constructieve dynamiek en een harmonie die heden ten dage nog behouden wordt in dit hippiedorp Montbrun Bocage.

HIPPIES en MARKTEN

Dorpen & Steden Toerisme Ariège Montbrun Bocage Markt
Markt Montbrun-Bocage

De markten in St. Girons (zaterdag), Montbrun-Bocage (zondag), Mirepoix (maandag) hebben een hoog hippie-gehalte; een concentratie van mooie dingen op één plek. De inheemse bevolking mengt zich met de lokale hippies en toeristen op het geluid van geïmproviseerde concerten. 
De markten zijn authentiek, vrolijk, kleurrijk, muzikaal, baba-cool, artisanaal, folkloristisch, meertalig, veganistisch, internationaal.

Hippies
Artikelnaam
Hippies
Samenvatting
Ariège: 't land van de hippies.
Auteur
Publisher
Villa Ariège
Publisher Logo

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.